JAVNI POZIV RADI DAVANJA NA KORIŠTENJE DIJELA ŠKOLSKOG PROSTORA PUTEM PRIKUPLJANJA PISMENIH PONUDA