JAVNI POZIV za prikupljanje ponuda za fotografisanje završnih razreda (maturanata) naše škole, izradu panoa